Raporty Bieżące

2013-05-16

ADFORM GROUP SA Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2013 r. Adform Group S.A

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny

(skonsolidowany i jednostkowy) za I kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_I_kwartal_2013r_i_2012_GIELDA_II_DZ_1