Raporty Bieżące

2016-08-17

ADFORM GROUP SA (21/2016) Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kw__2016-0