Raporty Bieżące

2016-06-30

ADFORM GROUP SA Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_30.06.2016-0