Raporty Bieżące

2016-06-16

ADFORM GROUP SA Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Powodem korekty są opisy aktualizacyjne należności, utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania, utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne ujawnienie pozycji po weryfikacji sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

W załączaniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2015 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_EBI_-_raport_za_IV_kw_2015_korekta-0