Raporty Bieżące

2016-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.


Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:

Do pobrania:
1. Projekty uchwał
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia