Raporty Bieżące

2016-06-03

ADFORM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. Projekty_uchwal-1