Raporty Bieżące

2016-06-03

ADFORM GROUP SA Aneks do umowy zbycia udziałów w spółce zależnej Wimet Sp. z o.o.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2016 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Kupującego aneks do umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Wimet Sp. z o.o. zawartej w dniu 21 lutego 2015 r. W wyniku aneksu obniżeniu uległa cena sprzedaży ww. udziałów i wynosi 570.000 zł. Jednocześnie ustalono, że pozostająca do zapłaty kwota w wysokości 400.000 zł zostanie uregulowana do 30 stycznia 2017 r.

Wartość bilansowa udziałów Wimet Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz