Raporty Bieżące

2016-06-03

ADFORM GROUP SA Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2015 rok.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2015-0