Raporty Bieżące

2013-05-13

ADFORM GROUP SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla praw do akcji serii B spółki Adform Group SA

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 490/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2013 r., pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Adform Group S.A. został wyznaczony na dzień 14 maja 2013 r.

Prawa do akcji serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ADFORM-PDA" i oznaczeniem "ADFA".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.