Raporty Bieżące

2015-12-17

ADFORM GROUP SA Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kw. 2015 r. W wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej błędnie podano dane w tabelkach na str. 4 i 5 – pkt II Wybrane dane finansowe. Błąd polegał na tym, że w wybranych danych finansowe pozycji rachunku wyników znalazły się dane narastające za III kw. 2015 r. zamiast danych za III kw. 2015 r.

W załączaniu prawidłowa treść raportu za III kw. 2015 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz