Raporty Bieżące

2015-11-25

ADFORM GROUP SA Incydentalne naruszenie terminu publikacji raportu bieżącego.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że raport bieżący o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej został opublikowany z kilkudniowym opóźnieniem.

 

Powodem opóźnienia w przekazaniu ww. raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji. Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

 

 

Podstawa prawna: zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz