Raporty Bieżące

2015-11-25

ADFORM GROUP SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2015 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Tomasz Bereźnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. z dniem 20 listopada 2015 roku.

 

 

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz