Raporty Bieżące

2015-07-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W czerwcu Spółka realizowała dodatkowe zlecenia od spółki usługowej w związku z pozyskanymi zleceniami, o jakich informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 13 marca 2015 r. W czerwcu wartość zleceń zrealizowanych dla tego Klienta przekroczyła 1,7 mln zł, a łączna wartość zrealizowanych zleceń dla tego Klienta od początku roku wyniosła niemal 5,0 mln zł. Zlecenia dotyczyły wyposażenia salonów obsługi Klienta.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 14/2015 z 1.06.2015 r. – Zmiana terminu przekazywania rpoartu rocznego za 2014 r.

 

Raport bieżący 15/2015 z 3.06.2015 r. – Jednostkowy raport roczny Adform Group S.A. za rok 2014 r.

 

Raport bieżący 16/2015 z 3.06.2015 r. – Skonsolidowany raport roczny Adform Group S.A. za rok 2014 r.

 

Raport bieżący 17/2015 z 3.06.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raport bieżący 18/2015 z 13.06.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2015 r.

 

Raport bieżący 19/2015 z 30.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

Raporty bieżące publikowane w systemie ESPI w czerwcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 1/2015 z dnia 3.06.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz