Projekty dofinansowane ze środków unijnych

 

Informacja o projekcie:

 

Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Numer: POPW.01.02.00-18-0090/16

Tytuł projektu
Model ścieżek rozwoju firmy Adform Group S.A. na rynkach zagranicznych.

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Adform Group S.A. Usługa została zlecona firmie zewnętrznej specjalizującej się w takich działaniach. Model zostanie wdrożony w firmie Adform Group S.A. Wdrożenie ma skutkować poszerzeniem działalności eksportowej Adform Group S.A.

Wartość projektu:
14.000 zł

Wartość dofinansowania:
11.200 zł

 

 


 

Informacja o projekcie:

Projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Numer: POIR.03.02.02-00-0422/16

Tytuł projektu
Inteligentne standy nowoczesnym narzędziem wspierającym decyzje marketingowe

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu jakim jest inteligentny stand reklamowy
wspierający podejmowanie decyzji marketingowych. Stand reklamowy będzie nie tylko meblem sklepowym, ale także dzięki
systemowi monitorowania bieżącego stanu zatowarowania będzie przesyłał zadane (wybrane przez Klienta) informacje do
właścicieli standu. Wprowadzenie takiego produktu na rynek będzie innowacją w skali Polski, ponieważ takich standów nie
produkuje żadna firma. Technologia produkcji inteligentnego standu reklamowego została opracowana przez Wnioskodawcę.
Jest ona odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby rynkowe.

Wartość projektu:
2.182.000 zł

Wartość dofinansowania:
1.309.200 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dla zapytania ofertowego nr: 1/3.2.2/POIR - W dniu 28 października br. odbył się konkurs ofert do zapytania ofertowego z dnia 20 października na system informatyczny do zarządzania projektem produkcyjnym ogłoszony przez Adform Group S.A. Wykonawcą usługi została firma BPX Spółka Akcyjna.

 

 


 

 


Dla zapytania ofertowego nr: 2/3.2.2/POIR - W dniu 03 listopada br. odbył się konkurs ofert do zapytania ofertowego z dnia 26 października na system informatyczny do zarządzania informacją przekazywaną przez systemy optyczne ogłoszony przez Adform Group S.A. Wykonawcą usługi została firma ERG Technology S.A.

 

 


 

 


Dla zapytania ofertowego nr: 3/3.2.2/POIR - W dniu 03 listopada br. odbył się konkurs ofert do zapytania ofertowego z dnia 26 października na oprogramowanie niskopoziomowe kontrolera optycznego ogłoszony przez Adform Group S.A. Wykonawcą usługi została firma ERG Technology S.A.

 

 


 

 

 

działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

 W związku z realizacją projektu pt: Inteligentne standy nowoczesnym narzędziem wspierającym decyzje marketingowe realizowanym przez firmę Adform Group Spółka Akcyjna w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zapraszamy do składania ofert na: System informatyczny do zarządzania informacją przekazywaną przez systemy optyczne. Treść zapytania ofertowego w załączniku. 

 

zapytanie ofertowe - system informatyczny do zarzdzania informacj przekazywan przez systemy optyczne.pdf

zalaczniki - zapytanie ofertowe - system informatyczny do zarzdzania informacj przekazywan przez systemy optyczne.docx

 

 


 

 

 

działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

W związku z realizacją projektu pt: Inteligentne standy nowoczesnym narzędziem wspierającym decyzje marketingowe realizowanym przez firmę Adform Group Spółka Akcyjna w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zapraszamy do składania ofert na: Oprogramowanie niskopoziomowe kontrolera optycznego. Treść zapytania ofertowego w załączniku.

 

zapytanie ofertowe - oprogramowanie niskopoziomowe kontrolera optycznego.pdf

zalaczniki-zapytanie ofertowe - oprogramowanie niskopoziomowe kontrolera optycznego.docx

 

 


 

 

działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

W związku z realizacją projektu pt: Inteligentne standy nowoczesnym narzędziem wspierającym decyzje marketingowe realizowanym przez firmę Adform Group Spółka Akcyjna w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zapraszamy do składania ofert na: Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania projektem produkcyjnym. 

 

 

zapytanie ofertowe - system informatyczny do zarzadzania projektem.pdf

zalaczniki - zapytanie ofertowe - system informatyczny do zarzadzania projektem.docx

 

 


 

 

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”

 

W związku z ubieganiem się firmy Adform Group Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – etap I, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

 

zapytanie_ofertowe.pdf

 

W związku z pojawieniem się oczywistej omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym z dnia 23 września 2016, załącznik nr 1, pragniemy poinformować, że zmianie ulega wspomniany załącznik do zapytania ofertowego. Zmiana ta dotyczy daty zapytania ofertowego wskazanej w formularzu oferty. Jest: Formularz do zapytania ofertowego z dnia 22 września 2016, być powinno Formularz do zapytania ofertowego z dnia 23 września 2016. Podobne omyłki pojawiły się również w treści formularza oferty.
Zmiana ta nie ma wpływu na pozostałe warunki zapytania ofertowego oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert ponieważ została zauważona w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.
Poniżej publikujemy prawidłowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23 września 2016 roku.

 

zacznik_1.docx

zacznik_2.docx

zacznik_3.docx

 

W dniu 3 października 2016 roku odbył się konkurs ofert do zapytania ofertowego z dnia 23 września 2016 roku na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej ogłoszonego przez firmę Adform Group Spółka Akcyjna. Wykonawcą usługi została firma Design and Business Sp. z o.o.

 

 


 

 

Działanie 1.2   Internacjonalizacja przedsiebiorstw

 

W związku z ubieganiem się firmy Adform Group Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – etap I, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradczej w zakresie przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji. Poniżej zapytanie oraz dokumenty.

 

zapytanie_767994.pdf

zacznik_nr_1_wzór_oferty_55968.docx

zacznik_nr_2_standard_58915.docx

zacznik_nr_3_oświadczenie_zasoby_55850.docx

zacznik_nr_4_oświadczenie_powiązania_55510.docx

 

Sprostowanie do wybory wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji  

 sprostowanie_do_wybory_wykonawcy_37898.pdf

 


 

Działanie 4.3.  Kredyt Technologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Działanie 6.1.  Paszport do eksportu

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu