Aktualności » Blog » Aktualność
2016-07-19

EKO trendy w branży retail

Innowacyjne technologie, wysokie standardy bezpieczeństwa i proekologiczne rozwiązania, to trendy które również w Polsce przybierają na sile. Coraz modniejsze stają się słowa „eko” i „bio”. Tym bardziej, że nasze społeczeństwo staje się bardziej proekologiczne. Im więcej mamy konsumentów dbających o środowisko, tym więcej firm zaczyna traktować ten aspekt swojej działalności, jako ważny z punktu widzenia wizerunkowego. Silna konkurencja na rynku oraz wzrost oczekiwań otoczenia firmy sprawia, że aby budować przewagę rynkową nie wystarczą już tradycyjne procedury konkurowania. Zwycięstwo odniosą tylko te firmy, które umiejętnie połączą wysokie standardy działalności ze zrównoważonym rozwojem.

 

 

Wraz z ewolucją klienta XXI wieku, rośnie także znaczenie wpływu produkcji na rynek lokalny, na którym działa firma. Również firmy o międzynarodowym zasięgu muszą wykazać się podejściem pokazującym, że współdziałają z osobami i firmami będącymi w ich bezpośredniej okolicy, a ich działania mają pozytywne przełożenie na społeczność lokalną. W cenie są więc certyfikaty ekologiczne, eko-znakowanie i zielony marketing. Pracownicy widząc, że firma w której pracują,część swojej działalności skupia na rozwiązywaniu problemów społecznych mówią o niej z większym uznaniem. Dobry wizerunek firmy przekłada się na wzrost zaufania wśród obecnych pracowników i lepsze postrzeganie firmy na rynku pracy, a co za tym idzie zdobywanie i utrzymanie najlepszej kadry. Takie działanie skutkuje również zwiększeniem zaufania ze strony klientów i kontrahentów, którzy widzą w nas partnera w biznesie.                               Należy pamiętać, że to konsument, a nie detalista kształtuje zasady działania dzisiejszego rynku. Zadowolony klient doceni nasze zaangażowanie i w przyszłości być może stanie się najwierniejszym mecenasem naszej marki.

 

 

Wprowadzenie zasad CSR to także jeden z atutów w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dla polskich firm spójne zasady odpowiedzialnego biznesu mogą być sposobem na zdobycie zaufania rynków zagranicznych, gdzie wspomniane standardy CSR są czymś oczywistym. Dlatego warto zastanowić się nad takim narzędziem do zarządzania społeczną odpowiedzialnością, który będzie związany z profilem działalności naszej firmy i jej kulturą organizacyjną. Lista możliwości jest obszerna. Ograniczenie emisji odpadów, korzystanie z materiałów o odpowiednich certyfikatach czy podnoszenie standardów pracy i traktowania pracowników.

 

Firma Adform Group S.A. dbając o wysoką jakość pracy i zrównoważony rozwój, dokłada wszelkich starań, aby optymalizować proces produkcji, transportu i logistyki. Zapewniamy dostęp do nowoczesnego parku technologicznego oraz rozwinięte zaplecze organizacyjne. Poprzez ścisłą współpracę z naszymi klientami i dostawcami dbamy o prawidłowy dobór materiałów i technologii produkcji. Korzystamy z programów pozwalających na najbardziej efektywne rozmieszczenie detali na dostępnych w przedsiębiorstwie formatach blach, w celu redukcji powstawania odpadów użytecznych. W celu utrzymania ogólnej ilości powstających odpadów na możliwie niskim poziomie zwracamy uwagę na to, aby o ile to możliwe odpady materiałowe trafiały z powrotem do cyklu produkcyjnego. Systematycznie zapisujemy wszystkie dane dotyczące odpadów, aby na bieżąco ulepszać przyszłe plany ich zminimalizowania. Jesteśmy otwarci na wdrażanie nowych trendów i surowców w celu doboru optymalnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

 

 

  

>>Powrót