Aktualności » Blog » Aktualność
2017-07-24

Design thinking w materiale POS

Jak najtaniej pozyskać nowego klienta? Jest on otaczany ogromną ilością przekazów, nie ma czasu na analizowanie ofert, a różne czynniki decydują o tym na jaki produkt się zdecyduje. Jak możemy mu pomóc trafić na naszą usługę? Co go zainteresuje? A najważniejsze: czy da się to zrobić niedrogo?

 

Design thinking to metoda kreatywnego rozwiązywania problemów wg dewizy “doing, not talking”. Przykład twórczego myślenia, które polega na generowaniu rozwiązań dla problemów o nieznanym początkowo rozwiązaniu z użyciem takich metod projektowych jak obserwacja użytkowników, burze mózgów czy prototypowanie.

 

 


Projektowanie materiału POS, to zwykle długie godziny spędzone przed ekranem komputera, szlifowanie detali, wypróbowywanie setek rozwiązań. Dobór odpowiednich materiałów – mieszczących się w budżecie, atrakcyjnych wizualnie i odpowiadających warunkom w jakich umieszczony będzie POS. Do tego dochodzi przemyślany kształt, a zarazem funkcjonalność i możliwość szybkiego demontażu po zakończeniu promocji.

 

 

Poszukiwanie złotego środka bywa męczące.  Zdarza się, że nawet nudne, satysfakcja pojawia się dopiero, kiedy po długim czasie dochodzimy do rozwiązania, które wydaje się najlepiej spełniać założone cele. Do tego dochodzą rozterki, czy wprowadzenie nowego POSu na pewno nam się opłaci? Co i jak zmienić w naszych usługach, by klienci polecali je innym i sami chętnie do nas powracali? Jak zminimalizować ryzyko obiecujących, ale niesprawdzonych w praktyce projektów na materiał wspierający sprzedaż?

 

Przygotowanie promocji konsumenckiej nie ogranicza się jedynie do zaoferowania konkursu z wartościowymi nagrodami, lecz wymaga doboru odpowiednich mechanizmów, kanałów komunikacji i pozostałych angażujących elementów. Należy przy tym pamiętać o trzech ważnych zasadach.

 

Analizuj, przemyśl i sprawdzaj

 

Pierwszą zasadą przygotowania materiału wspierającego sprzedaż jest wstępna analiza. Na tym etapie trzeba dokładnie określić, do kogo będzie skierowana promocja (kobiety – mężczyźni), w jakiej grupie wiekowej (pokolenie X, Y, Z) i jakie wartości należy komunikować (tradycję, nowoczesność, niezależność). Głównym celem komunikatów reklamowych jest wzbudzenie ciekawości oraz wygenerowanie potrzeby zakupowej u odbiorcy. Pamiętajmy, że nasz POS musi wyróżnić się wśród wielu podobnych materiałów w punkcie sprzedaży. Równie ważną kwestią jest dobór odpowiednich materiałów, z których będzie wykonany POS. Musimy wziąć pod uwagę czas ekspozycji (czasowa – stała), miejsce ekspozycji (na zewnątrz, blisko szlaku komunikacyjnego) i wreszcie zasobność naszego budżetu.

 

 

Określ terminy

 

Drugą ważną zasadę stanowi określenie terminu obowiązywania promocji. Jest to ważne zwłaszcza dla prawidłowego jej przebiegu i komunikacji. Zaangażowanie konsumentów w akcje promocyjne rozkłada się w czasie i nie jest równomiernie przez cały jej okres. Przez pierwsze dwa tygodnie trwania promocji odnotowuje się największą ilość interakcji, które utrzymują się na poziomie 40%. Wynika to z efektu nowości w pierwszych tygodniach kampanii. W późniejszym czasie widoczny jest spadek zainteresowania.  Wynika on z faktu wyczerpania się grupy konsumentów podatnych na przekaz promocyjny oraz mniejszej skuteczności wpływu materiałów promocyjnych na odwiedzających punkt sprzedaży. Zauważalna jest również malejąca dbałość o odpowiednią ekspozycję materiałów promocyjnych (POS) i opakowań współmiernie do czasu trwania promocji.

 

Ze względu na intensywne działania konkurencji oraz „przyzwyczajenia” konsumentów przyjmuje się, że optymalny czas trwania akcji promocyjne  to sześć tygodni.

 

Mierz efekty

 

Zasada numer trzy podejmowanych działań to weryfikacja określonych na początku celów. Jedynie badania mogą nam pokazać, które z naszych działań okazały się skuteczne, a które były bezproduktywne. Poprzez wyciąganie odpowiednich wniosków mamy szansę uniknąć w przyszłości niepotrzebnych inwestycji w nieskuteczną kampanię promocyjną. Wiemy jakie elementy naszego POSu okazały się atrakcyjne dla klienta i zwróciły jego uwagę, a które należy poprawić. Możemy porównać wydatki na kampanię z tym w jakim stopniu inwestycja nam się zwróciła. Widzimy jakie elementy kampanii były najbardziej produktywne, a z których należy w ogóle zrezygnować.

 

 

 

Podsumowanie

 

Przygotowując promocję z wykorzystaniem materiałów POS optymalizuj koszty jej przeprowadzenia i przeprowadzaj badania grupy docelowej. Nie ma jednak sytuacji idealnej, dlatego istotne jest, aby umiejętnie reagować w trakcie trwania promocji i wyciągać odpowiednie wnioski przed organizacją następnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     >>Powrót