Aktualności » Blog » Aktualność
2017-05-02

Jak kupuje generacja X?

Na przestrzeni ostatnich 60 lat możemy wyodrębnić trzy przedziały czasowe, a w nich osoby, które można przypisać do jednej z grup konsumentów, określanych jako X,Y,Z.

 

Pokolenie X to ludzie urodzeni w latach 1965 a 1979. Osoby należące do tej grupy są bardziej podatne na komunikaty marketingowe i ufne, jednak nie bezkrytyczne. Ważna jest dla nich, jakość i tradycja stojąca za danym produktem. Chętniej wybierają towary i usługi, które znają, nie lubią eksperymentować. Niezależnie od tego czy kupują tanią czy drogą rzecz, chcą mieć pewność, że nabywając dany produkt, robią dobry biznes i dany wydatek ma sens. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że jest to pokolenie osób „praktycznych”.

 

 

 

Aby moc dobrze zaprojektować materiał POS trzeba realne ocenić potrzeby osób w tej grupie wiekowej, takie jak: przejrzystość napisów i oznaczeń. Jeśli nasz stand będzie wyposażony w ekran dotykowy, wyświetlacz powinien być wystarczająco duży i czytelny. Trzeba pamiętać też o takich pozornie mało istotnych szczegółach, jak instrukcja do produktu - najlepiej napisana w rodzimym języku, dużymi literami i zawierająca przejrzyste obrazki.

 

 

 

Senior bywa wymagającym i czujnym klientem, uważnie szukającym najtańszych ofert. Do takich odbiorców trzeba kierować POS, w którym kładzie się nacisk na zniżki, rabaty, promocje i konkurencyjne ceny. Przekaz kierowany do seniorów powinien być oparty przede wszystkim na wartościach - rodzinie, bliskości, zdrowiu, jakości, doświadczeniu. To są aspekty, które trzeba uwypuklać w reklamach. Jeśli chcemy zareklamować produkt spożywczy, warto zaakcentować aspekt zdrowotny. POS reklamujący telefon powinien nawiązywać do możliwości utrzymywania kontaktu z najbliższymi.

 

Trzeba pamiętać, że osoby starsze mają dużo wolnego czasu i lubią wczytywać się w oferty handlowe. Materiał wspierający sprzedaż jak np. display czy stand reklamowy warto wzbogacić o kieszonkę z ulotkami o walorach prezentowanego artykułu. Dodatkowo warto zbudować taką strategię komunikacji, która będzie skuteczna również wśród pokolenia Y, ponieważ reprezentanci tego pokolenia często doradzają swoim rodzicom.

 

Dobry materiał POS, to taki który wybiega poza oczekiwania grupy docelowej do której jest kierowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         >>Powrót