Informacje podstawowe

Działalność

 

Adform Group jest grupą kapitałową technologiczno-produkcyjną, działającą w obszarze wsparcia sprzedaży. Adform Group tworzy i realizuje projekty, które wpływają na: 

 • Wzrost sprzedaży
 • Wzmacnianie pozycji rynkowej marek
 • Zwiększanie efektywności kanałów dystrybucji
 • Zdobywanie i lojalizowanie klientów

 

Adform Group działa w 3 komplementarnych obszarach:

 

 • Wsparcie sprzedaży. Adform Group oferuje swoim Klientom rozwiązania w obszarze identyfikacji w miejscu sprzedaży, zwiększające sprzedaż produktów i usług.
 • Innowacyjne technologie. Adform Group oferuje programistyczne oraz multimedialne rozwiązania audio-wizualne.
 • Wytwarzanie produktów poprzez platformę produkcyjną wyposażoną w nowoczesny park technologiczny.

 

  

Strategia rozwoju

 

Kluczowe elementy strategii:

 • Rozwój działu innowacji AdLab (Adform Laboratory)
 • Sukcesywne rozszerzanie bazy klientów w Polsce
 • Aktywizacja sprzedaży poza granicami Polski
 • Konsolidacja pionowa
 • Rozwój nowych obszarów działalności komplementarnych do obecnie prowadzonej działalności

 

Rozwój działu innowacji AdLab

AdLab (Adform Laboratory) to jednostka, która zajmuje się prototypowaniem, tworzeniem nowego wzornictwa przemysłowego nie tylko dla Klientów z branży materiałów POS. Pracują w niej eksperci w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektanci wnętrz, designerzy. Z usługi mogą skorzystać m.in. Klienci z branży meblarskiej. Ponadto AdLab stale monitoruje rynek materiałów do produkcji POS.

 

Sukcesywne rozszerzanie bazy klientów w Polsce i aktywizacja sprzedaży poza granicami Polski

Wraz z poprawą jakości obsługi Klienta podejmowane są intensywne działania handlowe w kraju i za granicą. W celu dotarcia do Klientów zagranicznych Adform Group utworzył biuro handlowe w Holandii dedykowane na rynek w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Szeroka oferta, możliwość wdrożenia zaawansowanych technologii oraz wysoka jakość obsługi Klienta pozwalają pozyskiwać nowych Klientów stosunkowo niskim kosztem, tradycyjnymi działaniami handlowymi.

 

Konsolidacja pionowa

Adform Group zamierza dokonać konsolidacji pionowej, przejmując podmioty, które są lub mogą zostać podwykonawcami Grupy w zakresie obróbki materiałów. Konsolidacja umożliwi sprawniejsze zarządzanie usługą świadczoną dla Klienta oraz przyczyni się do poprawy marż zysku Grupy. Zarząd wytypował już 2 podmioty, które zamierza dołączyć do Grupy, są to dostawcy Adform Grup specjalizujący się w obszarze obróbki drewna oraz obróbki metalu. Obecnie negocjowane są szczegółowe warunki przejęcia.

 

Rozwój nowych obszarów działalności komplementarnych do obecnie prowadzonej działalności

Adform Group zamierza w szczególności rozszerzyć działalność w obszarze magazynowania, spedycji, montażu produktów POS oraz Merchandisingu. Emitent posiada doświadczenie w realizacji tego typu usług, ponieważ wchodzą one w zakres oferowanej usługi każdemu Klientowi. Rozszerzenie działalności w tym obszarze pozwoli efektywniej wykorzystać posiadane zasoby.